NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen működő Részvénytársaság

ÁSZ vizsgálat 2015 Intézkedési terv

Slide-1

Társaságunk, a több mint hatvanöt éves múlttal rendelkező NEFAG Zrt., ma már több mint 31000 hektár állami tulajdonú erdőterület vagyonkezelését végzi.

Slide-2

Erdőgazdaságunk legfontosabb küldetése, hogy a ránk bízott erdők teljes mértékben betölthessék gazdasági, szociális, közjóléti és védelmi rendeltetésüket.

Slide-3

Törekvésünk az, hogy a környezetünkre, természeti erőforrásainkra egyre nagyobb figyelmet fordítva, biztosítsuk a fenntartható gazdálkodás feltételeit, megfeleljünk a gazdálkodás és a természetvédelem kettős követelményrendszerének.

Slide-4

Küldetésünk teljesítésében minden természetkedvelő, erdőt féltő és szerető, erdőt látogató, tevékenységünket megismerni szándékozó partner együttműködésére számítunk.

Intézkedési terv

Intezkedesi terv elfogadása