NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen működő Részvénytársaság

Közfoglalkoztatás

Az elmúlt évekhez hasonlóan a NEFAG Zrt. 2020. évben is részt vesz az országos közfoglalkoztatási programban.

Az államilag támogatott erdőművelési célú országos közfoglalkoztatási program 2020.03.01-2021.02.28 időszakra került kiírásra. A program megvalósítása során átlagosan 59 fő foglalkoztatásáról gondoskodik Társaságunk. A foglalkoztatás napi 8 órában valósul meg.

A program összes költsége 71.689.015 Ft támogatásból valósul meg. Az összes költségen belül munkabérre és közterheire 65.171.832 forintot, közvetlen költségekre 6.517.183 forintot fog a Társaság felhasználni.

A program során a közfoglalkoztatottakkal az alábbi tevékenységeket kívánjuk elvégeztetni: erdősítés, erdősítés ápolása, nyesés, csemetekerti munkák, útkarbantartás, vadvédelmi kerítésépítés, javítás, közjóléti létesítmények karbantartása, erdei iskolai és óvodai foglalkozás, hulladékgyűjtés.

  1. évben a hagyományos országos közfoglalkoztatási programon felül a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés b) pontjában megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása érdekében a kormány további támogatásban részesítette a közfoglalkoztatásban részt vevő magánszemélyeket.

A NEFAG Zrt-nél 2019. szeptemberben 65 fő közfoglalkoztatott részesült foglalkoztatást ösztönző támogatásban, mindösszesen 6.226.870 Ft értékben.

A NEFAG Zrt. 2019. évben is részt vett az országos közfoglalkoztatási programban.

Az államilag támogatott erdőművelési célú országos közfoglalkoztatási program 2019.03.01-2020.02.29 időszakra került kiírásra. A program megvalósítása során átlagosan 71 főt foglalkoztatott Társaságunk napi 8 órában.

A program összes támogatott költsége 80.940.341 forint volt, melyből munkabérre és közterheire 69.132.909 forintot, közvetlen és szervezési költségekre 11.807.432 forintot fordított a Társaság. A támogatáson felül a NEFAG Zrt. 8.240.079 forint saját erő biztosításával segítette a program sikeres lebonyolítását.

A program során a közfoglalkoztatottakkal az alábbi tevékenységeket végeztette a Társaság: erdősítés, erdősítés ápolása, nyesés, csemetekerti munkák, útkarbantartás, vadvédelmi kerítésépítés, javítás, közjóléti létesítmények karbantartása, erdei iskolai és óvodai foglalkozás, hulladékgyűjtés.

A NEFAG Zrt. 2018. évben két alkalommal vett részt az országos közfoglalkoztatási programban.

A második, szintén államilag támogatott erdőművelési célú országos közfoglalkoztatási program 2018.07.01-2019.02.28 időszakra került kiírásra. A program megvalósítása során átlagosan 104 fő foglalkoztatásáról gondoskodott Társaságunk. A foglalkoztatás napi 8 órában valósult meg.

A program összes támogatott költsége 78.694.133 Ft, melyből munkabérre és közterheire 68.034.988 forintot, közvetlen és szervezési költségekre 10.659.145 forintot fordított a Társaság. Ezen felül 10.013.267 forinttal segítette a program magvalósulását a NEFAG Zrt.

A program során a közfoglalkoztatottjaink az alábbi tevékenységeket végezték el: erdősítés, erdősítés ápolása, nyesés, csemetekerti munkák, útkarbantartás, vadvédelmi kerítésépítés, javítás, közjóléti létesítmények karbantartása, erdei iskolai és óvodai foglalkozás, hulladékgyűjtés.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a NEFAG Zrt. 2018. évben is részt vett az országos közfoglalkoztatási programban.

Az államilag támogatott erdőművelési célú országos közfoglalkoztatási program 2018.03.01-2018.06.30 időszakra került kiírásra. A program megvalósítása során átlagosan 166 fő foglalkoztatásáról gondoskodott Társaságunk. A foglalkoztatás napi 8 órában valósult meg.

A program összes támogatott költsége 63.535.814 Ft, ezen belül munkabérre és közterheire 54.243.269 forintot, közvetlen és szervezési költségekre 9.292.545 forintot fordított a Társaság, s a támogatáson felül további 4.891.256 Ft-tal segítette a program megvalósítását.

A program során a közfoglalkoztatottak az alábbi tevékenységeket látták el: erdősítés, erdősítés ápolása, nyesés, csemetekerti munkák, útkarbantartás, vadvédelmi kerítésépítés, javítás, közjóléti létesítmények karbantartása, erdei iskolai és óvodai foglalkozás, hulladékgyűjtés.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a NEFAG Zrt. 2017. évben is részt vett az országos közfoglalkoztatási programban.

Az államilag támogatott erdőművelési célú országos közfoglalkoztatási program 2017.03.01-2018.02.28 időszakra került kiírásra. A program megvalósítása során átlagosan 223 fő foglalkoztatásáról gondoskodott Társaságunk. A foglalkoztatás napi 8 órában valósult meg.

A program összes támogatott költsége 284.514.033 Ft, ebből munkabérre és közterheire 222.715.789 forintot, közvetlen és szervezési költségekre 61.798.244 forintot használt fel a Társaság. A vállalás sikeres megvalósításához 4.499.998 Ft saját erő biztosításával járult hozzá a NEFAG Zrt.

A program során a közfoglalkoztatottak az alábbi tevékenységeket végezték: erdősítés, erdősítés ápolása, nyesés, csemetekerti munkák, útkarbantartás, vadvédelmi kerítésépítés, javítás, közjóléti létesítmények karbantartása, erdei iskolai és óvodai foglalkozás, hulladékgyűjtés.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a NEFAG Zrt. 2016. évben is részt vesz az országos közfoglalkoztatási programban.

Az államilag támogatott erdőművelési célú országos közfoglalkoztatási program 2016.03.01-2017.02.28 időszakra került kiírásra. A program megvalósítása során átlagosan 261 fő foglalkoztatásáról gondoskodik Társaságunk.

A program feladatainak megvalósításában érintett települések száma 32. A foglalkoztatás napi 8 órában valósul meg.

11 fő zöldterületi kisgépkezelő tanfolyamon vesz részt (60 óra), 3 fő részesül aprítógép kezelői OKJ-s képzésben (140 óra).

A program összes költsége 347.802.653 Ft támogatásból valósul meg. Az összes költségen belül munkabérre és közterheire 287.585.544 forintot, közvetlen és szervezési költségekre 60.217.109 forintot fog a Társaság felhasználni.

A program során a közfoglalkoztatottakkal az alábbi tevékenységeket kívánjuk elvégeztetni: erdősítés, erdősítés ápolása, nyesés, csemetekerti munkák, útkarbantartás, vadvédelmi kerítésépítés, javítás, közjóléti létesítmények karbantartása, erdei iskolai és óvodai foglalkozás, hulladékgyűjtés.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a NEFAG Zrt. 2015. évben is részt vesz az országos közfoglalkoztatási programban.

Az államilag támogatott erdőművelési célú országos közfoglalkoztatási program 2015.03.01-2016.02.29 időszakra került kiírásra. A program megvalósítása során átlagosan 267 fő foglalkoztatásáról gondoskodik Társaságunk.

A program feladatainak megvalósításában érintett települések száma 40. A foglalkoztatás napi 8 órában valósul meg, 36 fő részesül erdészeti kisgépkezelői akkreditált képzésben.

A program összes költsége 355.977.600 Ft támogatásból valósul meg. Az összes költségen belül munkabérre és közterheire 294.431.292 forintot, közvetlen és szervezési költségekre 61.546.308 forintot fog a Társaság felhasználni.

A program során a közfoglalkoztatottakkal az alábbi tevékenységeket kívánjuk elvégeztetni: erdősítés 51 ha, erdősítés ápolása 3.297 hektáron, csemetekerti munkák 52.000 órában, útkarbantartás 69.000 folyóméteren, vadvédelmi kerítés építés, javítás 10.000 folyóméteren, közjóléti létesítmények karbantartása 36.120 órában, erdei iskolai, óvodai foglalkozás 3.600 órában, hulladékgyűjtés 82 t.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a NEFAG Zrt. 2014. évben is részt vesz az országos közfoglalkoztatási programban.

Az eredetileg 2014.05.01-2014.09.30 időszakra kiírt államilag támogatott erdőművelési célú program 2014.10.01-2015.02.28.-ig meghosszabbításra került. Ez időszakban átlagosan 252 fő foglalkoztatásáról gondoskodik társaságunk.

A program feladatainak megvalósításában érintett települések száma 39. A foglalkoztatás napi 8 órában valósul meg, 10 fő részesül kisgépkezelői akkreditált képzésben.

A program összes költsége 277.645.960 Ft támogatásból valósul meg. Az összes költségen belül munkabérre és közterheire 225.862.574 Ft-t, közvetlen és szervezési költségekre 51.783.386 Ft-ot tervezünk felhasználni.

A program során a közfoglalkoztatottakkal az alábbi tevékenységeket kívánjuk elvégeztetni: erdősítés ápolása 4.266 hektáron, csemetekerti munkák 23.570 órában, útkarbantartás 40.800 folyóméteren, vadvédelmi kerítés építés, javítás 8.000 folyóméteren, közjóléti létesítmények karbantartása 18.600 órában, erdei iskolai, óvodai képzés 3.000 órában, hulladékgyűjtés 72 t.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a NEFAG Zrt. 2013-2014. év telén is részt vett az országos közfoglalkoztatási programban.

Az államilag támogatott erdőművelési célú programra benyújtott pályázattal 2013.11.01-2014.04.30. időszakban átlagosan187 fő foglalkoztatásáról gondoskodott társaságunk. A program összes költsége 112.616eFt támogatásból és 2.495eFt saját erőből valósult meg. Az összes költségen belül a munkabérre és közterheire 95.445eFt-ot, közvetlen költségekre 19.666eFt-ot használtunk fel.

A program feladatainak megvalósításában érintett települések száma 39 volt. A foglalkoztatás napi 8 órában történt, 51 fő részesült képzésben.

A program során a közfoglalkoztatottak az alábbi tevékenységeket végezték el: nyesés 735ha-on, közjóléti létesítmények karbantartása 12.029 órában, útkarbantartás 23.389folyóméteren, erdősítés ápolása 144 hektáron, sarjleverés 103ha-on, erdősítés 88ha-on, egyszálazás 100ha-on, vadvédelmi kerítés építés 3.076 folyóméteren, csemetekerti munkák 23.245 órában.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a NEFAG Zrt. 2013. évben is részt vett az országos közfoglalkoztatási programban.

Az államilag támogatott erdőművelési célú programra benyújtott pályázattal 2013.03.01-2013.09.30. időszakban átlagosan 293 fő foglalkoztatásáról gondoskodott társaságunk. A program összes költsége 209.068 eFt támogatásból és 4.168 eFt saját erőből valósult meg. Az összes költségen belül a munkabérre és közterheire 170.849 eFt-ot, közvetlen költségekre 42.387 eFt-ot használtunk fel.

A program feladatainak megvalósításában érintett települések száma 43 volt. A foglalkoztatás napi 8 órában történt, 35 fő részesült képzésben.

A program során a közfoglalkoztatottak az alábbi tevékenységeket végezték el: nyesés 347 ha-on, közjóléti létesítmények karbantartása 15.716 órában, útkarbantartás 18.218 órában, hulladékgyűjtés 56 t, erdősítés ápolása 2.908 hektáron, sarjleverés 52 ha-on, erdősítés 50 ha-on, tőrevágás 37 ha-on, egyszálazás 41 ha-on, vadvédelmi kerítés építés 3.850 folyóméteren, csemetekerti munkák 33.367 órában.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a NEFAG Zrt. 2012. évben is részt vett az országos közfoglalkoztatási programban.

Az államilag támogatott erdőművelési célú programra benyújtott pályázattal 2012.02.01-2012.12.31 időszakban átlagosan 245 fő közfoglalkoztatottat fog foglalkoztatni a NEFAG Zrt. A program összes költsége 302.331 eFt, a saját erő 2.284 eFt, a támogatás 300.047 eFt. Az összes költségen belül a munkabérre és közterheire 251.942 eFt-ot, közvetlen költségekre 50.389 eFt-ot tervezünk felhasználni.

A program feladatainak megvalósításában érintett települések száma 44. A foglalkoztatás napi 8 órában valósul meg. A program részeként 25 fő képzése valósul meg.

A program során a közfoglalkoztatottakkal az alábbi tevékenységeket kívánjuk elvégeztetni: árvíz levonulását biztosító tevékenységet 70 hektáron, közjóléti eszközök kihelyezését, felújítását 16.976 órában, erdészeti sétautak karbantartását 26.800 órában, parlagfű és más gyomnövények irtását 3.879 hektáron, vágástakarítást 34 hektáron, erdőterületek kommunális szennyeződéstől való megtisztítását (98,2 t), erdészeti feltáró utak karbantartását 88.500 fm-en, tűzpászták készítését 4.500 fm-en.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a NEFAG Zrt. 2011. évben is részt vett az országos közfoglalkoztatási programban.

Az államilag támogatott erdőművelési célú programra benyújtott pályázattal 2011.01.17-2011.12.31 időszakban átlagosan 152 fő közfoglalkoztatottat fog foglalkoztatni a NEFAG Zrt. A program összes költsége 230.736 eFt, a saját erő 20.976 eFt, a támogatás 209.760 eFt. Az összes költségen belül a munkabérre és járulékaira 176.896 eFt-ot, közvetlen költségekre 32.864 eFt-ot tervezünk felhasználni.

A program feladatainak megvalósításában érintett települések száma 40, a közfoglalkoztatottakat adó települések száma 33. A foglalkoztatás napi 8 órában valósul meg. A program részeként 16 fő képzése valósul meg.

A program során a közfoglalkoztatottakkal 2.193,9 ha erdősítés ápolását, 8.057 órában csemetekerti munkákat, 41.300 fm útkarbantartást, 18.960 órában közjóléti eszközök karbantartását, parkerdők fenntartását, 154,3 ha vágástakarítást és egyéb munkákat (tőszámapasztás, sarjleverés, nyesés, szemétgyűjtés) tervezünk elvégeztetni.