NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen működő Részvénytársaság

ÁSZ Vizsgálat 2015 Végrehajtott intézkedések

Slide-1

Társaságunk, a több mint hatvanöt éves múlttal rendelkező NEFAG Zrt., ma már több mint 31000 hektár állami tulajdonú erdőterület vagyonkezelését végzi.

Slide-2

Erdőgazdaságunk legfontosabb küldetése, hogy a ránk bízott erdők teljes mértékben betölthessék gazdasági, szociális, közjóléti és védelmi rendeltetésüket.

Slide-3

Törekvésünk az, hogy a környezetünkre, természeti erőforrásainkra egyre nagyobb figyelmet fordítva, biztosítsuk a fenntartható gazdálkodás feltételeit, megfeleljünk a gazdálkodás és a természetvédelem kettős követelményrendszerének.

Slide-4

Küldetésünk teljesítésében minden természetkedvelő, erdőt féltő és szerető, erdőt látogató, tevékenységünket megismerni szándékozó partner együttműködésére számítunk.

Feladatelrendelés a belső ellenőr részére

Belső ellenőri jelentés

Írásbeli kezdeményező levél FM-hez

FM válaszlevél

MNV Zrt megkeresése

NFA megkeresése

MNV megkeresése szerződéskötés ügyében

Állásfoglalás kérése az MKK-tól

Az MKK állásfoglalása

A társasag könyvvizsgálójának álláspontja

FAGOSZ állásfoglalása

Információs és kommunikációs rendszer jogi vizsgalata

Beszamoló jelentés az intézkedések végrehajtásáról

Az NGM tájékoztatása a számviteli törvény módosításának kezdeményezése tárgyában