NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen működő Részvénytársaság

Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodás

A NEFAG Zrt. működési területe Jász-Nagykun-Szolnok Megye 560 eha-os teljes területe és Dél-Pest Megye több mint 300 eha-os területe. Ezen a több mint 860 eha-on, 99 községhatárban található a három erdészetünk (Szolnok, Pusztavacs, Monor székhelyekkel) állami tulajdonban lévő közel 31 ezer hektáros erdő és 1 ezer hektáros egyéb művelési ágú területe.

A kezelésünkben lévő erdőterületek a Duna-Tisza közi homokhát, a Gödöllői dombvidék, a Jászság, Mátra-Bükkalja, a Tisza-Bodrog-Sajó-Hernád és Maros hullámtér és a Nagykun-Hajdúhát erdőgazdasági tájakon terülnek el.

Az általunk kezelt területekre a száraz-kontinentális éghajlat jellemző. Az évi csekély 400-500 mm csapadék eloszlása is kedvezőtlen, gyakori a nyári aszály. A fás növényzet szempontjából különösen nagy hátrányt jelent a vegetációs időben elmaradó csapadék és az alacsony páratartalom. A nagy kiterjedésű közigazgatási területen elhelyezkedő erdőfoltok a legkülönbözőbb talajtípusokon fekszenek, a váz homoktalajtól az erősen kötött szikes foltokkal tarkított mezőségi és réti talajokig. A kedvezőtlen termőhelyi adottságok eredményeként az állományok 47 %-a gyenge, 49%-a közepes és mindössze 4%-a sorolható a jó fatermőképességű kategóriába.

 

Az élőfakészletünk 3,62 millió m3 (121 m3/ha), az évi folyónövedék 222 ezer m3 (7,4 m3/ha). Az erdeink fajcsoportonkénti megoszlása: kocsányos tölgy: 23 %, akác: 33 %, egyéb kemény lomb 4 %, nemesnyár 18 %, egyéb lágy lomb: 5 %, fenyő: 17 %.
Gazdálkodási lehetőségeink az erdőállományok fafajösszetételénél és koránál fogva elsősorban a gyorsan növő erdőkben rejlenek. Az évente cca. 500-600 hektár véghasználati területű fakitermelést, a 2000-3000 hektárnyi nevelővágást végzünk. Az évente kitermelt mintegy 130 ezer köbméter, 80%-ban akác és nemesnyár faanyagot belföldi és export piacokon értékesítjük, kisebb hányadát saját fagyártmány üzemeinkbe dolgozzuk fel. A fahasználati beavatkozásokat a szakmai követelmények és törvényi előírásoknak szigorú betartása mellett folytatjuk. Az erdészeti hatóság megállapítása szerint részvénytársaságunk a tartamosság követelményeinek megfelelő fahasználati tevékenységet végez.

Az erdősítési és erdőfelújítási feladatokat a legkorszerűbb gépekkel végezzük. Felújításaink fő fafajai az akác és a nemesnyár, de figyelembe véve a társadalom elvárásait és a törvényi előírásokat növekvő mértékű az őshonos hazai nyarak térfoglalása. A termőhelyi adottságok függvényében igyekszünk növelni az elegyes kocsányos tölgy állományok arányát is. Az erdőfelújítások a véghasználatot követően egy éven belül megtörténnek.

Társaságunk fontos stratégiai feladata az országos erdőtelepítési programban való aktív részvétel. Szakértelmünk, technológiánk, technikai felkészültségünk alkalmassá tesz bennünket a földtulajdonosok erdősítéssel kapcsolatos megrendeléseinek teljesítésére, a telepítés megtervezésétől a teljes kivitelezésig. Az így létrejött új erdők nemcsak hazánk erdővagyonát növelik, és faimportját csökkentik, hanem a megbomlott környezeti egyensúly visszaállítását is segítik.

Az erdőfelújításhoz és telepítéshez szükséges kiváló minőségű szaporító anyagot 2 saját üzemeltetésben lévő csemetekertben neveljük meg. Az évente megtermelt 2-3 millió erdészeti és parkosítási célra alkalmas ültetési anyagból egyre jelentősebb arányt képviselnek az őshonos fafajaink (kocsányos tölgy, szürkenyár, mezei szil, magas kőris, vadkörte, stb.) csemetéi.

A csemetetermeléshez szükséges szaporítóalapanyagot 200 hektár akác és tölgy magtermelő állományból és 5400 hektár származás azonosított magforrásból gyűjtjük be.

A kezelt állami tulajdonú területekből 1136 hektár természetvédelmi rendeltetésű és további 3618 hektár található nem védett NATURA 2000 területen. A közel 15% nagyságú valamilyen korlátozással (térbeli, időbeli és technológiai) érintett területen a fakitermelési, erdőfelújítási és erdőnevelési munkáink során jelentős mértékű többletköltségek keletkeznek. A gazdálkodási területünk a Hortobágyi, a Körös-Maros és a Duna-Ipoly Nemzeti Park működési körzetébe esik.