NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen működő Részvénytársaság

Erdőtelepítés

Erdőtelepítés

Szakmai, technikai és technológiai felkészültségünkkel állunk a földtulajdonnal rendelkezők részére az Európai Uniós támogatás(ok) elnyeréséhez szükséges pályázat elkészítésétől a teljes kivitelezésig.

Az erdőtelepítési szolgáltatás keretében, szerződéses kapcsolat alapján, a megrendelő igényeinek megfelelően az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk:

· Az erdősítendő terület termőhelyfeltárása.

· Erdősítési kiviteli terv elkészítése, jóváhagyó határozat beszerzése. A terület művelési ágától illetve védettségétől függően a természetvédelmi szakhatósági hozzájárulás beszerzése.

· Európai Uniós pályázat elkészítése.

· A telepítendő terület szükséges pontosságú bemérése.

· A kiviteli terv alapján történő erdőtelepítés első kivitel elvégzése, a hozzá szükséges ültetési anyag biztosítása.

· A kiviteli tervben szereplő kiegészítő feladatok (vadvédelmi kerítésépítés, vízelvezető árkok kialakítása, stb.).

· A befejezésig történő kézi és gépi ápolások elvégzése.

· Az erdőtelepítés befejezetté nyilvánítása után, maximum az erdősítés 5 éves koráig a befejezett ápolások elvégzése.

· A pénzügyi támogatások igénybevételéhez szükséges dokumentumok elkészítése.

A terület beerdősítése után járó jövedelempótló támogatás teljes egészében a megrendelőt illeti meg.

A nem mezőgazdasági és a rossz adottságú mezőgazdasági területek telepítése esetén a költségeknek a nemzeti vagy Európai Uniós támogatáson felüli részét a megrendelőnek a szerződében meghatározott összegben és ütemezésében kell kiegyenlítenie.

Részletesebb felvilágosításért Csősz József projektvezetőt szíveskedjenek az 56/512-117 es telefonszámon, vagy a nefag@nefag.hu elektronikus levélcímen, illetve a Szolnok, Kaán Károly utca 71. szám alatti Központunkban személyesen megkeresni.