NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen működő Részvénytársaság

Erdőgazdaságunkról

Erdőgazdaságunkról

Társaságunk, a több mint hatvanöt éves múlttal rendelkező NEFAG Zrt., ma már több mint 31000 hektár állami tulajdonú erdőterület vagyonkezelését végzi. A cég korábbi jogelődje a Szolnok Megyei Állami Erdőgazdaság 1950 augusztus 1-jén alakult meg az ország egyik legfátlanabb vidékén, mindössze 126 ha állami erdőterületen. Ezt követően jelentős területnövekedés következett, melyben komoly része volt annak, hogy a térségben hatalmas erdőtelepítési, fásítási munkát végeztek elődeink.

Gazdálkodási területünk Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Pest megye déli részén található. Tevékenységünket három egység: a Szolnoki Erdészet, a Pusztavacsi Erdészet és a Monori Erdészet működése révén látjuk el.

A NEFAG Zrt. alapvető tevékenységi köre az erdőgazdálkodás, ezen belül a mag- és csemetetermelés, erdőfelújítás, erdőnevelés és erdőhasználat, erdészeti közcélú és közjóléti tevékenység, vadászat és vadgazdálkodás, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások.

Az állami erdőgazdaságok rangsorában a gazdálkodási adottságok tekintetében, mint a klíma, az éghajlat a talajviszonyok, igen kedvezőtlen helyezést tudhat magáénak társaságunk, mégis e mostoha viszonyok között is rendkívüli értéket tart fenn és hoz létre folyamatosan. Ez az érték a nemzet vagyonának része, az Alföldi erdő, amelynek történelmi jelentősége és múltja van, mely a mai napig is több tízezer ember számára ad fát, jó levegőt, munkát, kikapcsolódást, életet.

Erdőgazdaságunk legfontosabb küldetése az elődeinktől örökölt – tudatos, elhívatott állhatatos munkával létrehozott- erdők szakszerű, a tartamos erdőgazdálkodás kívánalmainak megfelelő kezelése, annak érdekében, hogy a ránk bízott erdők teljes mértékben betölthessék gazdasági, szociális, közjóléti és védelmi rendeltetésüket.

Munkánk szorosan összefonódik a természetvédelmi feladatok ellátásával. Társaságunk védett területe: 1199 hektár (4%). Nem védett területen található NATURA 2000 terület: 3618 hektár, összesen 4817 hektár (15%) áll természetvédelmi oltalom alatt.

Törekvésünk az, hogy a környezetünkre, természeti erőforrásainkra egyre nagyobb figyelmet fordítva, biztosítsuk a fenntartható gazdálkodás feltételeit, megfeleljünk a gazdálkodás és a természetvédelem kettős követelményrendszerének.

Tevékenységünk során bizonyítani kívánjuk azt, hogy az Alföldi erdőgazdálkodás a nemzeti erdővagyon fenntartásának, bővítésének elválaszthatatlan része, a vidék gazdálkodásának nélkülözhetetlen eleme.

Munkánk nyomán egyre több hasznosítatlan terület kerül gazdálkodás alá, változatos, hangulatos, természetközeli erdőtáj alakul ki, amely révén fejlődik a környezettudat, biztosíthatók a társadalom részéről elvárt közjóléti szolgáltatások és a felhasználók faanyagellátása is.

Küldetésünk teljesítésében minden természetkedvelő, erdőt féltő és szerető, erdőt látogató, tevékenységünket megismerni szándékozó partner együttműködésére számítunk.

NEFAG Zrt.

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítése.

Adatok megtekintése.