NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen működő Részvénytársaság

ISO

A NEFAG Zrt. Integrált Irányítási Rendszert működtet.

Minőségpolitika

Erdőgazdaságunk legfontosabb küldetése az alföldi körülmények között, tudatos, elhívatott, kitartó munkával létrehozott erdők szakszerű, a tartamos erdőgazdálkodás kívánalmainak megfelelő kezelése, annak érdekében, hogy a ránk bízott erdők teljes mértékben betölthessék gazdasági, közjóléti, védelmi és szociális rendeltetésüket.

Környezeti politika

A NEFAG Zrt. elkötelezi magát a mindenkor hatályos környezetvédelem jogszabályok és egyéb követelmények betartására és folyamatosan törekszik környezeti teljesítményének javítására.