NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen működő Részvénytársaság

Környezeti politika

Környezeti politika

 

A NEFAG Zrt. elkötelezi magát a mindenkor hatályos környezetvédelem jogszabályok és egyéb követelmények betartására és folyamatosan törekszik környezeti teljesítményének javítására.

Ennek érdekében:

  • Működtetjük és folyamatosan fejlesztjük az Integrált Irányítási Rendszerünk részként az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszert.
  • Szorosan együttműködünk a hatóságokkal, önkormányzatokkal, ügyfelekkel és beszállítókkal.
  • Folyamatosan figyelemmel kísérjük a környezetvédelmi jogi és egyéb előírásoknak való megfelelést.
  • Kiemelten kezeljük az ipari és veszélyes hulladékokat, és törekszünk azok környezetterhelésének lehetőségeink szerinti minimalizálására, illetve a hulladékok hasznosítására.
  • Új beruházások, technológiai fejlesztések tervezése során minden környezeti tényezőt figyelembe veszünk.
  • Célunk a környezeti erőforrások minimális mértékű igénybevétele. Ennek érdekében előnyben részesítjük az anyag- és energiafelhasználások csökkentését, az újrafelhasználást, vagy hasznosítást biztosító megoldásokat.
  • Aktív szerepet vállalva, minden rendelkezésünkre álló eszközt igénybe véve részt veszünk a gyermekek környezeti nevelésében, így biztosítva egy környezettudatosabban felnövő generáció lehetőségét.

A környezettel kapcsolatos stratégiánk megvalósítása érdekében környezeti célokat tűzünk ki és valósítunk meg, ezzel biztosítva környezeti teljesítményünk folyamatos javulását.

Nagy hangsúlyt fektetünk munkatársaink környezeti tudatosságának erősítésére, a környezet iránti fokozott elkötelezettségére, melyet folyamatos képzéssel segítünk elő.

Széles körű tájékoztatással törekszünk alvállalkozóink tudatos környezetkímélő magatartásának alakítására.

A NEFAG Zrt. vezetősége kinyilvánítja, hogy a Társaság a tevékenységét e környezeti politikánk irányelvei szerint végzi, és ezt minden munkatársától megköveteli.

 

Szolnok, 2018. február 15.

 

Dégi Zoltán Géza

vezérigazgató