NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen működő Részvénytársaság

Minőségpolitika

Minőségpolitika

A NEFAG Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Pest megye déli területén gazdálkodik. A működési területén az állami erdők kezelője, és két vadászterületen a társult vadászati jog gyakorlója.

Erdőgazdaságunk legfontosabb küldetése az alföldi körülmények között, tudatos, elhívatott, kitartó munkával létrehozott erdők szakszerű, a tartamos erdőgazdálkodás kívánalmainak megfelelő kezelése, annak érdekében, hogy a ránk bízott erdők teljes mértékben betölthessék gazdasági, közjóléti, védelmi és szociális rendeltetésüket.

Törekvésünk az, hogy környezetünkre, természeti erőforrásainkra egyre nagyobb figyelmet fordítva, biztosítsuk a fenntartható gazdálkodás feltételeit, megfeleljünk a gazdálkodás és a természetvédelem kettős követelményrendszerének.

Tevékenységünk során bizonyítani kívánjuk azt, hogy az alföldi erdőgazdálkodás a nemzeti erdővagyon fenntartásának, bővítésének elválaszthatatlan része, a vidék gazdálkodásának nélkülözhetetlen eleme.

Társaságunknak és a tulajdonos Magyar Államnak érdeke, hogy a NEFAG Zrt.

  • megőrizze, illetve növelje az erdővagyont és a Társaság egyéb vagyonát,
  • a vagyon gondozását és működtetését szakszerűen és körültekintően, a piaci körülmények között is eredményesen végezze,
  • folyamatosan kísérje figyelemmel a vevők, illetve a tulajdonos igényeit, követelményeit és azoknak maradéktalanul tegyen eleget,
  • a vállalkozóival végeztetett munkája során minden jogi és egyéb Társaságunk által vállalt követelményt betartasson,
  • mindezekkel bizalmat keltsen a vevőiben, hogy termékeinek és nyújtott szolgáltatásainak minőségét szinten tartja, illetve folyamatosan fejleszti.

A célok mind teljesebb megvalósítása érdekében a NEFAG Zrt vezetése elhatározta, hogy egy Integrált Irányítási Rendszer részeként működteti és folyamatosan fejleszti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert.

Számunkra az Integrált Irányítási Rendszer a tartamos erdőgazdálkodás hatékony eszköze, melynek segítségével az alaptevékenységi folyamatok nemmegfelelőségei kézben tarthatóak, a visszajelzések alapján helyesbített rendszer képes a vevők és – tágabb értelemben a társadalom – igényeinek rugalmas követésére és színvonalas kielégítésére.

A rendszer eredményes működtetése csak elkötelezett és következetes végrehajtás mellett várható, ezért a NEFAG Zrt. vezetősége a Társaság minden dolgozójától elvárja, hogy a minőségpolitikai céljainkat megismerje és elsajátítsa, megvalósításához ki-ki a maga munkaterületén a saját munkájával hozzájáruljon.

 

Szolnok, 2018. február 15.

Dégi Zoltán Géza

vezérigazgató