„GRÓF SZAPÁRY GYULA DÍJ” A NEFAG ZRT RÉSZÉRE

„GRÓF SZAPÁRY GYULA DÍJ” A NEFAG ZRT RÉSZÉRE

„GRÓF SZAPÁRY GYULA DÍJ” A NEFAG ZRT RÉSZÉRE

A Szolnok Napja 2019. rendezvénysorozat részeként, nívós gálaest keretében adták át a legrangosabb városi kitüntetéseket szeptember 01-én vasárnap este. A kitüntetettek között ebben az évben a NEFAG Zrt. is helyet kapott és nagy tisztelettel és büszkeséggel vette át az elismerést. A kitüntetési felhívás szerint:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tiszteletének és megbecsülésének jeléül „Gróf Szapáry Gyula-díj”-at alapított a város életében gazdasági téren kifejtett eredményes tevékenység elismeréseként. A díj adományozható azon Szolnok városában kiemelkedő gazdasági tevékenységet végző, példaértékű társadalmi szerepvállalással bíró, a Szolnok városban és agglomerációjában élő munkavállalókat foglalkoztató szolnoki székhelyű vagy telephelyű egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság részére, amely legalább két éve folyamatosan működik Szolnok városában. Egy évben legfeljebb három kitüntetés adományozható. A „Gróf Szapáry Gyula-díj” plakettből és az odaítélését tanúsító oklevélből áll.

Az elismerés oklevelét és az emlékplakettet Szalay Ferenc polgármester úrtól vette át Dégi Zoltán vezérigazgató úr. Az átadás előtti méltatásban kiemelték a szolnoki közjóléti tevékenység sokrétűségét és magas színvonalát.

A Társaság vezetése ezúton fejezi ki köszönetét minden munkavállalójának, aki mindennapi munkájával segíti az elismerésre méltó cégműködést, hiszen ez a díj hosszú idő alatt sok ember által végzett kitartó munkájának szól!

Ide illő idézet a Polgármester úr beszédéből, hogy „ …ha mindenki a maga kicsi területén jól elvégzi a munkáját, abból összeségében egy nagy jó dolog fog összejönni…

 

NEFAG Zrt.