Országfásítási program a NEFAG Zrt.-nél

Országfásítási program a NEFAG Zrt.-nél

Az Országfásítási Program elsődleges célja, hogy 2030-ra hazánk területének 27%-a erdősült területté váljon.

A program kezdetén a táji környezetbe illő, diverz, hosszú távon is fenntartható faállományok kialakítását tűzték ki célul. A NEFAG Zrt. aktívan közreműködik a program megvalósításában, melyet a Társaságnál tevékenykedő szakembergárda nagymértékben elősegít és minőségileg szavatol. Magyarországon jelenleg 2 millió hektárnyi területet borít erdő. Az erdők éves szinten 4–5 millió tonna CO2-t kötnek meg. Távlati cél, hogy az összes kibocsájtott szén-dioxidot az erdők – a közel jövőben – maradéktalanul fel tudják venni, melyhez az erdőterület növelése szükséges. Társaságunk ezen cél eléréséhez több oldalról is hozzájárul (mintaerdősítések, önkormányzati és magánszemélyek erdőtelepítési igényeinek kiszolgálása, újszülöttek erdeje, településfásítás stb.).

A Cég három település határában (Csataszög, Nagyrév, Tiszajenő) hozott létre mintaerdőket 2020 ősze és 2021 tavasza között, összesen 8,61 ha-on. Az erdők kialakítása minden esetben az erdőtelepítési tervben foglaltak szerint valósult meg. 2021 ősz–2022 tavasz közötti időszakban további 12 helyen tervezünk mintafásításokat létrehozni.

Hasonló jellegű az erdőtelepítési eljárás az újszülöttek erdejének esetében is. Lényege, hogy a tárgyévet megelőző évben, a megyében született gyermekek száma adja az alapot. Gyermekenként tíz fa kerül elültetésre, esetünkben kocsányos tölgy és csertölgy fafajokból. A Társaság által létrehozott „babaerdő” Törökszentmiklós határában terül el 5,98 ha-on. Külön értéket képvisel, hogy a főfafajok közé telepítettünk ritka elegyfajokat, valamint az erdő szegélyén cserjesort alakítottunk ki. Ezekkel a kezdeti adottságokkal biztosított, hogy olyan erdő fejlődhet itt, amiben számos élőlény otthonra talál.

Cégünk erdőtelepítéssel összefüggésben jelenleg tizenegy magánszeméllyel áll szerződéses kapcsolatban, akiknek igénytől függően az erdőtervezésben, a kivitelezésben, vagy akár mindkettőben rendelkezésére állunk. A velünk kapcsolatban álló gazdálkodókat eddig több mint 300 millió Ft értékben segítettük pályázati források elnyeréséhez. Jelenleg 164 ha-nyi magánkézben lévő területen végzünk erdőtelepítéssel kapcsolatos tevékenységet. A gazdálkodók fafajválasztásáról elmondható, hogy többségük az őshonos fafajok telepítése mellett dönt, azonban ők jellemzően kis területméretekkel bírnak. A nagyobb területtel rendelkező személyek jellemzően a kultúrerdők létesítése mellett teszik le a voksukat. Egy Önkormányzattal állunk szerződéses kapcsolatban, itt összesen 2,87 ha-on végeztünk makkvetést 2019 év őszén.

A településfásítási programban Cégünk szakszemélyzete aktívan közreműködik. Működési területünkön belül az idei évben huszonhárom település pályázott eredményesen. Az ültetések folyamán, minden esetben segítünk a munkafolyamat szakszerű levezetésében, melynek eredményeként évről-évre „zöldülnek” a települések.