Pusztavacsi és Monori Erdészetek területein végrehajtandó erdőfelújításokhoz kapcsolódó teljes-talajelőkészítési feladatok

Pusztavacsi és Monori Erdészetek területein végrehajtandó erdőfelújításokhoz kapcsolódó teljes-talajelőkészítési feladatok

A NEFAG Zrt. (5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.)

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST

tesz közzé az alábbi tartalommal:

1. Az ajánlatkérő adatai:
NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(NEFAG Zrt.)
Címe: 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.
Cégjegyzék száma: Cg. 16-10-001563
Adószáma: 11266369-2-16
KSH száma: 11266369-0210-114-16
Bankszámla száma: MKB Bank Zrt. 10300002-45412156-00003285
Képviseletében eljár: Dégi Zoltán vezérigazgató
Telefon: 06/56 512-110

2. Az ajánlattétel tárgya, helyszínei, mennyisége:
Az ajánlattétel tárgya: a Társaság Pusztavacsi és Monori Erdészetének területein végrehajtandó erdőfelújításokhoz kapcsolódó teljes-talajelőkészítési feladatok.
Az ajánlattételi feladatok leírása és helyszínenkénti mennyisége:
Tuskózás:

Minden 5 cm feletti átmérőjű tuskó kiemelendő. Helyszínek és mennyiség a Monori erdészet területén: Csévharaszt, Gyál, Kóka, Mende, Nyáregyháza, Ócsa, Szentmártonkáta, Tápiószecső, Tápióbicske, Tápióság, Újlengyel, Vasad (össz. 213 ha)
Helyszínek és mennyiség a Pusztavacsi erdészet területén:
Cegléd, Csemő, Farmos, Mikebuda, Nagykőrös, Örkény, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Újszilvás (össz. 161 ha)

Tuskóletolás/tuskólehordás:

A kiemelt tuskók letolása egymástól legalább 80 m-re lévő tuskósorokba vagy kijelölt területre való lehordása 2000 m-es maximális távolságon belül.
Helyszínek és mennyiség: A tuskózásnál felsorolt területeken.

Mélyforgatás és simítózás:

Legalább 60 cm mélységben, legfeljebb 50 cm fogásszélességgel. A területen műveletlen terület nem maradhat. Simítózás a mélyforgatás után, a talaj állapotától függően, a megrendelő megbízottjának utasítása szerint.
Helyszínek és mennyiség: A tuskózásnál felsorolt területeken.

Tereprendezés:

Régi tuskósorok széttolása, egyéb terepegyengetés a talajelőkészítéssel érintett területeken.

Az ajánlati árakat tereprendezés esetében Ft/óra, minden más művelet esetébe Ft/ha-ban kérjük megadni!

3. Ajánlat megadásának módja:
Ajánlatát csak egyes munkaműveletekre is megadhatja.
Amennyiben részmunkákra kíván pályázni, ajánlatában jelölje meg, hogy az mely helyszínekre vonatkozik.

4. Szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés

5. A szerződés időtartama:
2021. 04.01.-2022.03.31.

6. Kizáró okok:
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
– nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,
– a szolgáltatás nyújtásához az előírt engedéllyel, jogosítvánnyal rendelkezik,
– nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.

7. Alkalmassági követelmények:
Az ajánlathoz csatolni kell:
– a vállalkozás bemutatása, 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány
– a munkák elvégzésére rendelkezésére álló vagy beszerzés alatt álló eszközök felsorolása
(beszerzés alatt álló eszközök esetében a várható rendelkezésre állás időpontjának megjelölésével)
– referenciamunkák, referenciahelyek felsorolása
(A NEFAG Zrt.-vel 2020 évben szerződéses kapcsolatban lévő ajánlattevőnek a mellékletek nem kötelezőek.)
8. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlás lehetséges.

9. Az ajánlatok bírálati szempontjai (fontossági sorrendbe):
– Pályázott műveleti sor teljessége.
– A legkedvezőbb ajánlat.
– A rendelkezésre álló géppark kapacitása.

10. Az ajánlat benyújtásának módja, az ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának címe:
Az ajánlat benyújtásának módja: írásos ajánlat, zárt borítékban a „Szerződési ajánlat erdőfelújítási munkákra” megjelölés feltüntetésével, postai vagy személyes kézbesítéssel.
Az ajánlattételi határidő (az ajánlatok felbontásának határideje): 2021. 03. 18.
Az ajánlat benyújtásának címe: NEFAG Zrt. 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.

11. Az ajánlattevők értesítése az ajánlattétel eredményéről:
Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket az ajánlatok felbontásától számított 5 (öt) munkanapon belül értesíti.

12. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. 03. 29.

13. Kiegészítő tájékoztatás:
Kiegészítő tájékoztatás kérhető Csősz József-től a 06-20/494-8455 telefonszámon.

14. Ajánlati kötöttség: Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig az ajánlatához kötve van.

15. Az ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését és értékelését követően jogosult a nyílt ajánlat tételi felhívásra irányuló eljárást eredménytelennek nyilvánítani. Az ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Az ajánlati dokumentáció készítésével felmerülő költségek az ajánlattevőt terhelik.

16. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2021. 02. 22.NEFAG Zrt.