NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen működő Részvénytársaság