XXVII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny

XXVII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny

A XXVII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny Jász-Nagykun-Szolnok megyei fordulóját, az elmúlt évek hagyományainak megfelelően, a NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Háza és a Pedagógiai Oktatási Központ közösen rendezi meg.

A versennyel kapcsolatos fontos időpontok, tudnivalók:

A versenyre előzetes jelentkezés szükséges, a megyei fordulóba nevezhető diákok maximális létszámának meghatározása ez alapján történik. Kérjük az intézményeket, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék, a fenti időpontig a Paksi.Csaba@oh.gov.hu e-mail címre.

 2019. február 7., február 13. és február 19.

Ezeken a napokon ingyenes felkészítő foglalkozásokat tartunk a NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Házánál (5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.) előzetes bejelentkezés alapján: erdeimuvhaz@nefag.hu, vagy 06/ 20 452-4883 Csikós Eszternél. A foglalkozások során elméleti (év fája, év madara, nemzeti parkok) felkészítést és terepgyakorlatot tartunk.

 2019. március 8. (péntek) 14 óra

Az iskolai-házi versenyek lebonyolításának időpontja. A verseny első fordulóját a versenybizottság által biztosított egységes feladatlappal az iskolákban a szaktanárok szervezik meg. A központi feladatlapokat és javítókulcsokat a verseny előtt 2 nappal a megyei versenyfelelős küldi meg e-mail-ben az iskola igazgatójának.

2019.március 14.

A megyei fordulóra való jelentkezés határideje. A megyei fordulóba tagintézményenként, és évfolyamonként nevezhető diákok maximális létszámát az előzetes jelentkezések alapján állapítjuk meg, mely az eredeti versenykiírástól eltérhet. A megyei versenybe jutott versenyzők adatait (név, évfolyam, iskola neve, címe, om azonosítója, e-mail címe, felkészítő tanár neve és elérhetősége, házi verseny résztvevőinek száma) juttassák el a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ versenyfelelőse, Paksi Csaba részére: Paksi.Csaba@oh.gov.hu

2019. április 26. (péntek) 10 óra

A megyei verseny időpontja. Helyszíne: NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház, 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a megyei versenyen az írásbeli feladatok megoldása mellett terepgyakorlat is várja a tanulókat.

A megyei verseny részletes programjáról a jelentkezőket tájékoztatjuk, illetve felkerül a http://www.nefag.hu/erdeimuvelodesihaz/versenyek oldalra.

 2019.május 24-25-26.

Az országos döntő időpontja. Helyszíne: Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium Általános Iskola és Óvoda, 5400 Mezőtúr, Kossuth L. út 2.

A megyei döntők legjobb 5. vagy 6. osztályos tanulója, megyénként 1 fő juthat az országos döntőbe.

Ha a versennyel kapcsolatban bármilyen információra van szükségük, az alábbi elérhetőségeken várjuk kérdéseiket:

Jelentkezéssel és a versennyel kapcsolatos általános tájékoztatás:

Paksi Csaba (Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ versenyfelelős)

e-mail: Paksi.Csaba@oh.gov.hu, Tel: 06/ 96 613 408

Felkészítő foglalkozásokkal, és a megyei versennyel kapcsolatos tájékoztatás:

Csikós Eszter (NEFAG Zrt. Erdei Műv. Ház versenyszervező)

e-mail: erdeimuvhaz@nefag.hu; Tel: 06/20 452-4883

 

XXVII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny

versenyfelhívás

 

Az Agrárminisztérium fővédnökségével, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Pedagógiai Oktatási Központok, a Benkő Gyula Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület (Mezőtúr), Mezőtúr Város Önkormányzata, a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium Általános Iskola és Óvoda (Mezőtúr), az Országos Erdészeti Egyesület, az Alföldkutatásért Alapítvány (Kisújszállás), a TermészetBÚVÁR Alapítvány, a Karcagi SzC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, és Kollégiuma (Mezőtúr), a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyért Alapítvány, a NEFAG Zrt. (Szolnok) a 2018/2019. tanévre 5-6. osztályos tanulók részére meghirdeti a XXVII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyt.

A verseny célja:

A különböző iskolatípusban tanuló 5-6. osztályos gyerekeknek lehetőséget biztosítani a megmutatkozó tehetségeik kibontakoztatására: környezetük önálló megfigyelésében, a terepmunka gyakorlásában, a kutatómódszerek önálló alkalmazásában, mondanivalójuk kiselőadás során történő kifejtésében.

A verseny ismeretanyaga:

A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi, alapismeretek, vizsgálatok, kibővítve a lakóhelyi környezet és a hazai erdők élővilágának bemutatásával. Valamint a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, és a Duna-Dráva Nemzeti Parkról és a Bükki Nemzeti Parkról szerzett ismeretekkel.

A verseny alapirodalma:

A verseny ismeretanyagát feldolgozó tankönyvek, amelyek az érvényes tankönyvjegyzékben szerepelnek. Kaán Károly élete és munkássága. A TermészetBÚVÁR című lap 2018. 3-4-5-6. és a 2019. 1. számaiban szereplő ajánlott irodalom a felkészüléshez. A poszter, a virágkalendárium és az útravaló rovatokhoz kapcsolódó képek és szöveges információk (2019. 2. szám csak az országos döntőben szerepel). A Duna-Dráva Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park alapvető ismerete a TermészetBÚVÁR által megjelentetett leporellók segítségével, amelyek díjtalanul letölthetőek a honlapról: http://www.tbuvar.hu/.

A verseny fordulói:

  1. Iskolai/házi forduló: 2019. március 8. (péntek) 14 óra

A verseny első fordulóját a versenybizottság által biztosított egységes feladatlappal az iskolákban a szaktanárok szervezik meg. Az iskolai forduló feladatai elsősorban a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek ismeretanyagára épülnek. A központi feladatlapokat és javítókulcsokat a verseny előtt 2 nappal a megyei versenyfelelős küldi meg e-mail-ben az iskola igazgatójának. (A megyei versenyfelelősök 4 nappal a verseny előtt e-mailben kapják meg a versenybizottságtól a feladatlapokat és a javítókulcsokat). Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása és az értékelés.

A megyei versenyre jutott versenyzők adatait (név, iskola, felkészítő tanár, a házi verseny résztvevőinek száma) 2019. március 14-ig kell eljuttatni a megyei versenyszervezőkhöz, akik 2019. március 20-ig továbbítják a nevezéseket a versenybizottság titkárának.(Dr. Krizsán Józsefné E-mail: kaankaroly@freemail.hu)

A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 70 perc. A megyei (fővárosi) fordulóba tagintézményenként és évfolyamonként maximum 3-3 tanulót lehet nevezni.

  1. A megyei (fővárosi) forduló: 2019. április 26. (péntek) 10 óra

A megyei  fordulót a Pedagógiai Oktatási Központok versenyfelelősei az erdőgazdaságok segítségével szervezik meg. A versenyzők az írásbeli forduló értékelése alatt a versenyhelyszín közelében szakmai programon vagy terepgyakorlaton vehetnek részt.

A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja. A dolgozatokat központi javítókulcsok alapján a helyi versenybizottság értékeli és javítja. A megyékben a legmagasabb pontszámot elért ötödikes és hatodikos tanuló közül az juthat az országos döntőbe, aki a versenybizottság által biztosított újabb feladatlapot jobb eredménnyel oldja meg. A fővárosból a legmagasabb pontszámot elért 3 ötödikes és 3 hatodikos tanuló jut be az országos döntőbe. A megyei verseny eredménylistáját (név, iskola, felkészítő tanár, pontszám) a versenybizottság titkárának Dr. Krizsán Józsefnének 2019. május 3-ig kell elküldeni E-mail: kaankaroly@freemail.hu

  1. Országos forduló: 2019. május 24-25-26. (péntek-szombat-vasárnap)

Helye: Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium Általános Iskola és Óvoda, 5400 Mezőtúr, Kossuth L. út 2.

Résztvevők: A megyei döntők legjobb 5. vagy 6. osztályos tanulója (megyénként egy fő, Budapestről összesen 6 fő juthat az országos döntőbe, de egy intézményből maximum 2 fő.

A döntő írásbeli-, szóbeli fordulóból és terepgyakorlatból áll. A szóbeli fordulón 5 perces kiselőadás keretében a versenyző beszámol saját kutatásai, megfigyelései alapján a lakóhelye vagy tágabb környezete (megyéje, régiója) természeti és környezeti értékeiről, azok állapotáról, a károsodások megelőzésének lehetőségeiről. Téma lehet: az élővilág (például: erdeink, őshonos növények és állatok, stb.) átalakulása, de bemutathatók az életmód és a foglalkozások, illetve a környezetvédelmi hagyományok, akciók is.

Demonstrációként felhasználható: fotó, videofilm, számítógépes prezentáció.

Az országos forduló része a poszter verseny. Egy A/1-es méretű posztert (akasztóval együtt) kell készíteni minden résztvevőnek. Ez a poszter alapját képezi annak a kiállításnak, amelyet hagyományainkhoz híven az országos verseny ideje alatt fogunk rendezni.

A poszter témája: A mi erdőnk

A technika tetszőlegesen választható (fotó, rajz, festmény, grafika technikák, kollázs- montázs, esetleg domborműszerű megoldások)

Az országos fordulón a tanulók és a felkészítő tanárok részvételi díja a támogatási pályázat döntésétől függően alakul.

A versenyeredmények közzététele:

2019. május 26-án Mezőtúron a záróünnepségen, valamint a TermészetBÚVÁR 2019/4. számában és az Interneten a http://tbuvar.hu/, www.kaankaroly.hu, www.oee.hu honlapokon tekinthetők meg az eredmények. A háromnapos versenyről video- és fotódokumentáció készül. A korábbi versenyek video anyagai az interneten elérhetők. YouTube: Kaán Károly verseny.

A verseny díjazása:

A fődíjas tanulók és felkészítő tanáraik (3-3 fő) Kaán Károly Emlékérmet (Az Emlékérem alkotója: Györfi Sándor Kossuth, Munkácsy és Mednyánszky – díjas szobrászművész.) és tárgyjutalmat kapnak. A TermészetBÚVÁR Alapítványtól a magazin egy éves előfizetését, könyvsorozatot és CD- kiadványokat, továbbá az Erdészeti Lapok és A mi erdőnk egy éves előfizetését, természetismereti táborozási lehetőséget, tárgy-és könyvjutalmat kapnak. További díjak: az elméleti fordulón, a terepgyakorlaton valamint a kiselőadáson kiemelkedő eredményt elért versenyzők tárgyjutalomban részesülnek. Az országos forduló résztvevői kedvezményes táborozási lehetőséget kaphatnak a XIX. Kaán Károly természetismereti táborban (Szolnok, Kaán Károly utca 71. NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház). Minden döntőbe jutó tanuló (25 fő) és felkészítő tanáraik emléklapot kapnak. Külön elismerésben részesülnek a kettő vagy több alkalommal visszatérő felkészítő tanárok.